Den Hoed Organizing
Professional organizing & budgetcoaching 

Tarieven & PGB

 

TARIEVEN

                                         

Btw 21%                                                                  Inclusief  btw    Exclusief btw


Intakegesprek                                                          Gratis                 Gratis      

Voor het intakegesprek worden geen kosten en reiskosten in rekening gebracht indien daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen.


Intakegesprek                                                           € 59,50                € 49,17

Plan van aanpak particulier                                      € 59,50                € 49,17

Plan van aanpak zakelijk                                          € 119,00              € 98,35

Uurtarief                                                                   € 59.50                € 49,17

 

Voordeelpakket klein                                               € 389,00               € 321,49  (Intakegesprek, plan van aanpak en 6 uur diensten, exclusief reiskosten)

Voordeelpakket middel                                            € 729,00               € 602,48  (Intakegesprek, plan van aanpak en 12 uur diensten, exclusief reiskosten)

Voordeelpakket groot                                              € 1.045,00            € 863,64  (Intakegesprek, plan van aanpak en 18 uur diensten, exclusief reiskosten)


Reiskosten per kilometer (o.b.v. Google Maps)       €  0,23                  €  0,19

Gebruik Westerscheldetunnel per afspraak             € 10,00                 €  8,26

Kosten voor het gebruik van de Westerscheldetunnel worden altijd in rekening gebracht. Ook indien er daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE


Er zijn geen kosten verbonden aan de reistijd. Mocht Den Hoed Organizing door onverhoopte vertraging onderweg te laat op de afspraak komen dan wordt er langer doorgewerkt of wordt deze gemiste tijd op een in overleg te bepalen moment ingehaald.

 

Indien er t.b.v. de te leveren diensten meer intakegesprekken moeten worden gevoerd met meerdere betrokkenen dan is alleen het eerste intakegesprek kosteloos (indien er daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen).

 

Indien er t.b.v. de te leveren diensten meer intakegesprekken moeten worden gevoerd met meerdere betrokkenen dan zijn alleen de reiskosten van en naar het eerste intakegesprek kosteloos (indien er daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen).

 

Een vervolgafspraak duurt standaard drie uur. In overleg kunnen vervolgafspraken van kortere of langere duur worden gemaakt.

 

 

 PGB (Persoons Gebonden Budget)

 

 Als u een PGB heeft dan is het mogelijk uit dit budget een Professional organizer te bekostigen. Voorwaarde is dat het PGB is toegekend met een indicatie voor ‘begeleiding individueel’.

 

 WAT IS BEGELEIDING INDIVIDUEEL?

 

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van u als cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden en handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen en/of corrigeren van gedrag ten gevolgen van diverse problematiek. Ook kan het gaan om oefenen met aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

 

Kijk voor het aanvragen van een PGB en voor nadere informatie op de site van uw gemeente, belangenvereniging voor PGB-houders Per Saldo en de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 

Als er al een indicatie is informeren we samen vooraf bij het zorgkantoor in uw gemeente of de voorgenomen organizing werkzaamheden, gericht op (het ondersteunen bij de) structurering van uw huishouden en administratie, inderdaad uit het PGB betaald kunnen worden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn