Den Hoed Organizing
Professional organizer, opruimcoach & budgetcoach 

Den Hoed Organizing 

Tarieven | Pakketten | Strippenkaarten | Originele cadeaubon Zeeland | PGB hulp Zeeland

Professional organizer Zeeland  | Opruimcoach Zeeland | Budgetcoach Zeeland  

TARIEVEN PAKKETTEN, STRIPPENKAARTEN EN CADEAUBONNEN

Mijn begeleiding is altijd helemaal afgestemd op jouw behoefte. Wil je vooral praktische begeleiding? Dan gaan we samen aan de slag en help ik je keuzes maken en orde scheppen. Ook kunnen we kijken hoe je met je beter met je tijd kunt omgaan. Ben je beter geholpen met coaching? Dan gaan we samen kijken wat we kunnen veranderen aan de patronen die je je eigengemaakt hebt. Neemt u contact op om te informeren naar de mogelijkheden.


Pakketten

*Voordelig Startpakket Basis voor particulieren

Intakegesprek, plan van aanpak en drie uur begeleid opruimen/coaching voor €239,00 (inclusief btw, kleine organizing materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email. Reiskosten worden apart in rekening gebracht) 


*Voordelig pakket Plus voor particulieren

Intakegesprek, plan van aanpak en negen uur begeleid opruimen/coaching voor €549,00 (inclusief btw, kleine organizing materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email. Reiskosten worden apart in rekening gebracht) 


*Voordelig pakket Compleet voor particulieren

Intakegesprek, plan van aanpak en achttien uur begeleid opruimen/coaching voor €999,00 (inclusief btw, kleine organizing materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email. Reiskosten worden apart in rekening gebracht) Strippenkaarten  - Voor wie af en toe even samen aan de slag wil gaan!

Een strip staat voor een uur begeleid opruimen/coaching en is flexibel te gebruiken binnen een periode van twee jaar na uitgifte. Minimale duur van een afspraak is twee uur. Reiskosten worden apart in rekening gebracht.)

5 strippen voor €299,00

10 strippen voor €599,00

20 strippen voor €1099,00

Inbegrepen: intakegesprek, plan van aanpak, kleine organizing-materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email.Cadeaubon  -  Voor wie een ander blij wil maken met een opgeruimd huis, meer rust, meer tijd en meer overzicht!

Een cadeaubon kan ook bestaan uit bovengenoemde pakketten of strippenkaarten. U ontvangt, na overleg, een gepersonaliseerde bon om cadeau te geven. Op verzoek en in overleg met de gever kan ook een cadeaubon op maat worden gemaakt. Reiskosten worden nadien bij u in rekening gebracht. Daarnaast zijn de volgende arrangementen mogelijk: 


Arrangement 1 - Een frisse wind

Een telefonisch intakegesprek met de ontvanger, samen twee uur opruimen op de plek waar de ontvanger het wenst en professionele en persoonlijke organizing adviezen. €129,00.


Arrangement 2 - De bezem erdoor

Een telefonisch intakegesprek met de ontvanger, samen vier uur opruimen (een keer vier uur of twee keer twee uur) op de plek waar de ontvanger het wenst en/of het aanpakken van de administratie en professionele en persoonlijke organizing en/of budgetcoaching adviezen. €229,00.


Arrangement 3 - Orde op zaken

Een telefonisch intakegesprek met de ontvanger, samen zes uur opruimen (een keer zes uur, twee keer drie uur of drie keer twee uur) op de plek waar de ontvanger het wenst en/of het aanpakken van de administratie en professionele en persoonlijke organizing en budgetcoaching adviezen. €319,00.

 


TARIEVEN OP UURBASIS

                                         

Btw 21%                                                                  Inclusief  btw       Exclusief btw


Intakegesprek                                                         € 59,95                € 49,55

Plan van aanpak particulier                                    € 59,95                € 49,55

Uurtarief voor particulieren                                    € 59,95                € 49,55 

Bij bijvoorbeeld langdurige begeleiding/coaching of grote opdrachten is een offerte op maat mogelijk. Informeert u hiernaar via het contactformulier.


Intakegesprek zakelijk                                            € 119,79               € 99,00

Plan van aanpak zakelijk                                         € 119,79               € 99,00

Uurtarief zakelijk klanten                                        € 119,79               € 99,00 

Bij bijvoorbeeld langdurige begeleiding/coaching of maatwerk-trajecten voor meerdere werknemers is een offerte op maat mogelijk. Informeert u hiernaar via het contactformulier.


Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht indien daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen.  


Reiskosten per kilometer (o.b.v. Google Maps)       €  0,23                  €  0,19

Gebruik Westerscheldetunnel per afspraak             € 10,00                 €  8,26

Kosten voor het gebruik van de Westerscheldetunnel worden altijd in rekening gebracht. Ook indien er daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Er zijn geen kosten verbonden aan de reistijd. Mocht Den Hoed Organizing door onverhoopte vertraging onderweg te laat op de afspraak komen dan wordt er langer doorgewerkt of wordt deze gemiste tijd op een in overleg te bepalen moment ingehaald.

 

Indien er t.b.v. de te leveren diensten meer intakegesprekken moeten worden gevoerd met meerdere betrokkenen dan is alleen het eerste intakegesprek kosteloos (indien er daarna minimaal drie uur aan diensten wordt afgenomen).


Een vervolgafspraak duurt standaard drie uur. In overleg kunnen vervolgafspraken van kortere of langere duur worden gemaakt.


Een afspraak die binnen 48 uur voor aanvang wordt afgezegd wordt in geheel in rekening gebracht. Zegt u op tijd af dan wordt een nieuwe afspraak gepland.

 

 

PGB (Persoons Gebonden Budget) -WMO & WLZ

Als u een PGB heeft dan is het mogelijk uit dit budget een Professional organizer te bekostigen. Voorwaarde is dat het PGB is toegekend met een indicatie voor ‘begeleiding individueel’.

 


WAT IS BEGELEIDING INDIVIDUEEL?

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van u als cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden en handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen en/of corrigeren van gedrag ten gevolgen van diverse problematiek. Ook kan het gaan om oefenen met aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

 

Kijk voor het aanvragen van een PGB en voor nadere informatie op de site van uw gemeente, belangenvereniging voor PGB-houders Per Saldo en de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 

Als er al een indicatie is informeren we samen vooraf bij het zorgkantoor in uw gemeente of de voorgenomen organizing werkzaamheden, gericht op (het ondersteunen bij de) structurering van uw huishouden en administratie, inderdaad uit het PGB betaald kunnen worden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn