Den Hoed Organizing
Professional organizing & budgetcoaching 

Hulp bij echtscheiding | Hulp bij verhuizing | Administratie | Inboedel verdelen | Huis inrichten

 

 

Voor álle privésituaties geldt dat een goede balans in huis belangrijk is. Zeker tijdens of na een echtscheiding kan deze balans zoek zijn. Er vindt tijdens deze periode vaak een verhuizing plaats, van een of beide partners. Soms krijgen de kinderen er een tweede kamer bij. De spullen moeten worden uitgezocht en verdeeld. Een nieuw huis moet worden ingericht. Iedere situatie is weer anders. Mogelijk komt u voortdurend tijd tekort en overziet u het niet meer.

 

Daarnaast is er ook nog de administratie. Het regelen van de huishoudelijke financiën is voor veel mensen een van hun minst favoriete bezigheden. Zeker in emotioneel zware tijden, zoals in een periode van echtscheiding, blijft de administratie vaak lang liggen. Er moet al zoveel worden geregeld en uw hoofd staat er niet naar. Echter, na een echtscheiding moeten vaak beide partners leren omgaan met een lager inkomen. En de administratie moet worden gesplitst. Ook kan de situatie zich voordoen dat de ene partner altijd de administratie heeft gedaan en dat na de scheiding blijkt dat de andere partner er niet voldoende toe in staat is dit zelfstandig te doen.

 

Het gevolg: stapels papieren, ongeopende enveloppen, onvindbare rekeningen, ongeopende e-mails in volle mailboxen en openstaande betalingen. Kortom, financiële chaos en mogelijk zelfs beginnende schuldenproblematiek. In deze toch al zware fase van uw leven kunt u deze problemen er niet meer bij hebben.

 

Den Hoed Organizing kan u als professional organizer en budgetcoach tijdens deze moeilijke periode in uw leven bijstaan door samen met u aan de slag te gaan. We bereiden bijvoorbeeld een verhuizing voor, werken samen aan het verdelen van de spullen en zorgen ervoor dat u weer meer tijd heeft en weer controle ervaart. Den Hoed Organizing kan ook helpen een goed georganiseerde administratie op te zetten en u leren om te gaan met een lager inkomen. Soms is langdurige (budget)coaching gewenst.

 

Het weer prettig georganiseerd hebben van uw (nieuwe) woning en uw financiën geeft u en de andere betrokkenen rust en meer tijd om u op de andere aspecten die horen bij deze nieuwe fase in uw leven te kunnen richten.

 

Na een intakegesprek (indien nodig of gewenst met alle betrokkenen) wordt er specifiek voor uw situatie een plan van aanpak gemaakt. Gaat u hiermee akkoord dan gaan we aan de slag. Tussentijds evalueren we hoe het gaat en of er mogelijk afspraken moeten worden aangepast. U bepaalt wat er gebeurt en wordt hierbij begeleid of gecoacht zodat u uw doelen ook daadwerkelijk behaalt. We werken samen toe naar een situatie waarin u weer rust, ruimte en tijd heeft.

 


DIENSTEN

 

-Begeleiding en advies bij het voorbereiden van een verhuizing

-Begeleiding bij het opruimen/ordenen van (delen van) de woning en eventueel bij het verdelen van de inboedel uit de woning

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een week-, maand- en/of jaarplanning voor de huishoudelijke taken

-Begeleiding bij het scheppen van overzicht in de financiële administratie

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een budgetplan per maand en/of jaar

-Begeleiding bieden bij het aanvragen van inkomens verhogende subsidies, toeslagen e.d.

-Signaleren van mogelijk onnodig hoge kostenposten

-Adviseren bij de mogelijkheden om te besparen

-Coaching bij het duurzaam bijhouden van uw administratie

-Coaching bij het uitvoeren van het budgetplan

-Problematische of bedreigende schulden signaleren en verwijzen naar de juiste instanties

-Diensten op het gebied van ruimte en tijd die u en uw gezin nodig hebben om de vooraf gestelde doelen te bereiken

 


WERKWIJZE

 

-U neemt contact op met Den Hoed Organizing of Den Hoed Organizing met u indien u bent doorverwezen door Het Zeeuwse Scheidingshuis

-Den Hoed Organizing stuurt u een of meerdere vragenlijst(en) die u ingevuld terug stuurt

-Na ontvangst van de vragenlijst maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is bij voorkeur bij u thuis zodat er een goede inventarisatie kan worden gemaakt van de probleemsituatie. Soms is het nodig of gewenst met alle betrokkenen (apart) een gesprek te voeren

-Na het intakegesprek stuurt Den Hoed Organizing u een offerte

-Er wordt een plan van aanpak gemaakt en we maken de eerste vervolgafspraken

-We gaan aan het werk volgens het plan van aanpak om de daarin beschreven doelen te bereiken

 

Hanneke den Hoed is aangesloten bij Het Zeeuwse Scheidingshuis. Daarnaast is zij aangesloten bij de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers) en bij de NVVBS (Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners). Hieraan zijn kwaliteitseisen verbonden.

 

 

MEER INFORMATIE OVER HET ZEEUWSE SCHEIDINGSHUIS

 

Het Zeeuwse Scheidingshuis bestaat uit een team van specialisten op allerlei gebied. Zij willen mensen die een echtscheiding overwegen of die met een echtscheiding te maken hebben laagdrempelige hulp bieden. Dat kan op diverse gebieden zijn waar zij zich zelf vaak geen raad mee weten.

 

We kijken eerst samen of de relatie hersteld kan worden. Soms is een echtscheiding onvermijdelijk. Hier kan het Zeeuwse Scheidingshuis hulp bij bieden door middel van een relatietherapeut of een psycholoog. Maar er is bijvoorbeeld ook specifieke ondersteuning voor kinderen mogelijk. Vooral kinderen hebben het vaak erg moeilijk als de relatie van hun ouders onder druk staat of als een echtscheiding in gang is gezet.

 

De deelnemers aan Het Zeeuwse Scheidingshuis zijn allemaal dienstverleners die op dit kennisgebied zeer ervaren zijn. Wij helpen bijvoorbeeld op het gebied van relatietherapie, hulp voor kinderen of op financieel gebied (bijvoorbeeld budgetcoaching, hypotheekadvies en overige belangrijke financiële zaken en verzekeringen). Maar ook vragen over wonen, alimentatie, verdeling van de spullen, het opstellen van een ouderschapsplan kunt u voorleggen aan Het Zeeuwse Scheidingshuis. Een professional organizer kan u bijvoorbeeld helpen overzicht te krijgen als u daarbij hulp kunt gebruiken. Met alle vragen kunt u bij ons terecht om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn