Den Hoed Organizing
Professional organizer, opruimcoach & budgetcoach 

Den Hoed Organizing | Scheiden en verhuizen 

Hulp nodig bij een verhuizing organiseren? Bent u het overzicht kwijt na scheiding? 


Verhuizing

Voor de meeste mensen is een verhuizing een tijdrovende, ingrijpende en soms stressvolle gebeurtenis. Er moet veel georganiseerd worden. Spullen moeten worden uitgezocht en ingepakt. Er moet een datum worden geprikt en de verhuizing moet worden gepland. In het nieuwe huis moet alles ook weer een plek krijgen. Daarnaast zijn er nog alle administratieve randzaken. 


Hanneke van Den Hoed Organizing kan u hierbij van dienst zijn. Het hele traject wordt in kaart gebracht en er wordt een planning gemaakt. U kunt Hanneke inzetten voor zowel de praktische en administratieve zaken als wel het uitzoeken, inpakken en uitpakken van uw spullen. Het is altijd maatwerk en u bepaalt waarbij u hulp ontvangt.


Scheiding

Voor álle privésituaties geldt dat een goede balans in huis belangrijk is. Zeker tijdens of na een echtscheiding kan deze balans zoek zijn. Er vindt tijdens deze periode vaak een verhuizing plaats, van een of beide partners. Soms krijgen de kinderen er een tweede kamer bij. De spullen moeten worden uitgezocht en verdeeld. Een nieuw huis moet worden ingericht. Iedere situatie is weer anders. Mogelijk komt u voortdurend tijd tekort en overziet u het niet meer.

 

Daarnaast is er ook nog de administratie. Het regelen van de huishoudelijke financiën is voor veel mensen een van hun minst favoriete bezigheden. Zeker in emotioneel zware tijden, zoals in een periode van echtscheiding, blijft de administratie vaak lang liggen. Er moet al zoveel worden geregeld en uw hoofd staat er niet naar. Echter, na een echtscheiding moeten vaak beide partners leren omgaan met een lager inkomen. En de administratie moet worden gesplitst. Ook kan de situatie zich voordoen dat de ene partner altijd de administratie heeft gedaan en dat na de scheiding blijkt dat de andere partner er niet voldoende toe in staat is dit zelfstandig te doen.

 

Het gevolg: stapels papieren, ongeopende enveloppen, onvindbare rekeningen, ongeopende e-mails in volle mailboxen en openstaande betalingen. Kortom, financiële chaos en mogelijk zelfs beginnende schuldenproblematiek. In deze toch al zware fase van uw leven kunt u deze problemen er niet meer bij hebben.

 

Hanneke kan u als professional organizer en budgetcoach tijdens deze moeilijke periode in uw leven bijstaan door samen met u aan de slag te gaan. We bereiden bijvoorbeeld een verhuizing voor, werken samen aan het verdelen van de spullen en zorgen ervoor dat u weer meer tijd heeft en weer controle ervaart. Hanneke kan ook helpen een goed georganiseerde administratie op te zetten en u leren om te gaan met een lager inkomen. Soms is langdurige (budget)coaching gewenst.

 

Het weer prettig georganiseerd hebben van uw (nieuwe) woning en uw financiën geeft u en de andere betrokkenen rust en meer tijd om u op de andere aspecten die horen bij deze nieuwe fase in uw leven te kunnen richten.


Heeft u hulp nodig bij een verhuizing organiseren? Het weer inrichten van uw nieuwe woning? Bent u het overzicht kwijt na scheiding en wilt u weer orde in uw administratie?

Na een intakegesprek (indien nodig of gewenst met alle betrokkenen) wordt er specifiek voor uw situatie een plan gemaakt. Gaat u hiermee akkoord dan gaat u samen met Hanneke aan de slag. Tussentijds evalueren we hoe het gaat en of er mogelijk afspraken moeten worden aangepast. U bepaalt wat er gebeurt en wordt hierbij begeleid of gecoacht zodat u uw doelen ook daadwerkelijk behaalt. We werken samen toe naar een situatie waarin u weer rust, ruimte en tijd heeft.

 

DIENSTEN 

-Begeleiding en advies bij het voorbereiden van een verhuizing

-Begeleiding bij het opruimen/ordenen van (delen van) de woning en eventueel bij het verdelen van de inboedel uit de woning

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een week-, maand- en/of jaarplanning voor de huishoudelijke taken

-Begeleiding bij het scheppen van overzicht in de financiële administratie

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een budgetplan per maand en/of jaar

-Begeleiding bieden bij het aanvragen van inkomens verhogende subsidies, toeslagen e.d.

-Signaleren van mogelijk onnodig hoge kostenposten

-Adviseren bij de mogelijkheden om te besparen

-Coaching bij het duurzaam bijhouden van uw administratie

-Coaching bij het uitvoeren van het budgetplan

-Problematische of bedreigende schulden signaleren en verwijzen naar de juiste instanties

-Diensten op het gebied van ruimte en tijd die u en uw gezin nodig hebben om de vooraf gestelde doelen te bereiken

 


WERKWIJZE

-U neemt contact op met Hanneke van Den Hoed Organizing 

-Hanneke stuurt u een of meerdere vragenlijst(en) die u ingevuld terug stuurt

-Na ontvangst van de vragenlijst maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is bij voorkeur bij u thuis zodat er een goede inventarisatie kan worden gemaakt van de probleemsituatie. Soms is het nodig of gewenst met alle betrokkenen (apart) een gesprek te voeren

-Na het intakegesprek stuurt Hanneke u een offerte

-We maken de eerste vervolgafspraken

-We gaan aan het werk om uw doelen te bereiken

 

Den Hoed Organizing is aangesloten bij de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers) en bij de NVVBS (Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners). Hieraan zijn kwaliteitseisen verbonden.


Als u een WMO-indicatie heeft voor individuele begeleiding dan is het in sommige gevallen mogelijk hiervan een professional organizer te bekostigen. Kijkt u voor meer informatie hierover onder Tarieven-WMO-PGB.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn