Den Hoed Organizing
Professional organizer, opruimcoach & budgetcoach 

Den Hoed Organizing Senioren organizing    

Kleiner gaan wonen? Mantelzorg organiseren? Moeite met uw administratie? 

WAT IS SENIOREN ORGANIZING?

De overheid stimuleert senioren langer zelfstandig te blijven wonen, ook op hoge leeftijd. Hierbij benadrukt zij de zelfredzaamheid van ouderen. Dit brengt de nodige uitdagingen en spanningsvelden met zich mee. Denk aan het bijhouden van de administratie, het organiseren van activiteiten en het regelen van zorg, mantelzorg of een verhuizing. Mantelzorgers doen vaak al heel veel en kunnen ook niet alles uitzoeken en regelen. Er kan ineens, of al langere tijd, behoefte zijn aan begeleiding bij het aanbrengen van structuur in ruimte of tijd. Dit leidt tot meer rust voor alle betrokken.


Zorg organiseren? Huis opruimen voor een verhuizing of na een overlijden? Mantelzorg organiseren? Moeite met uw administratie? 

Hanneke kan u, uw partner en/of andere betrokkenen zoals familieleden en mantelzorgers hierbij van dienst zijn. Na een intakegesprek wordt er specifiek voor uw situatie een plan gemaakt. Gaat u hiermee akkoord dan gaat u samen met Hanneke aan de slag. Tussentijds evalueren we hoe het gaat en of er mogelijk afspraken moeten worden aangepast. U bepaalt wat er gebeurt en wordt hierbij begeleid of gecoacht zodat u uw doelen ook daadwerkelijk behaalt. We werken samen toe naar een situatie waarin u en de andere betrokkenen weer rust, ruimte en tijd hebben.

 

DIENSTEN

-Begeleiding bieden bij het aanvragen van zorg

-Begeleiding bieden bij het afhandelen van een nalatenschap

-Begeleiding bij het organiseren van (mantel)zorg

-Begeleiding bij de organisatie van een verhuizing naar een andere (kleinere) woning

-Begeleiding en advies bij het opruimen en/of ordenen van (onderdelen van) een privéwoning

-Begeleiding bij opruimen als er sprake is van verzamelproblematiek (hoarding)

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een week-, maand- en/of jaarplanning voor de huishoudelijke taken

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een week-, maand en/of jaarplanning voor de agenda van het gezin

-Begeleiden en/of coachen gezinsleden in (het verdelen van) de huishoudelijke taken

-Hulp en advies bij het duurzaam overzichtelijk archiveren van (digitale) foto’s

-Diensten op het gebied van ruimte en tijd die u, uw partner en andere betrokkenen nodig hebben om de vooraf gestelde doelen te bereiken 


Als u een WMO-indicatie heeft voor individuele begeleiding dan is het in sommige gevallen mogelijk hiervan een professional organizer te bekostigen. Kijkt u voor meer informatie hierover onder Tarieven-WMO-PGB.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn