Den Hoed Organizing
Professional organizer, opruimcoach & budgetcoach 

Den Hoed Organizing | Zzp'ers & Kleinbedrijf 

Professional organizer Zeeland | Voor efficiënter en effectiever werken

Organiseren administratie zzp of kleinbedrijf? Een werknemer met geldproblemen? Het overzicht kwijt?

 

DIENSTEN

Hanneke van Den Hoed Organizing begeleidt en coacht zzp’ers, werkgevers en/of werknemers van het kleinbedrijf bij het beantwoorden van vragen als:

 

-Hoe krijg ik overzicht en controle over mijn werkzaamheden?

-Hoe stel ik het beste mijn prioriteiten vast?

-Hoe kan ik mijn werk het beste organiseren?

-Hoe kan ik efficiënt en effectief werken?

-Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik spullen/informatie zo snel mogelijk kan vinden?

 

Bent u het overzicht over uw administratie kwijt? Heeft u een werknemer met geldproblemen? Hulp nodig bij organiseren van administratie zzp of kleinbedrijf? Een werknemer met geldproblemen? Wilt u efficiënter en effectiever werken?

Hanneke biedt zzp’ers, werkgevers en/of werknemers van het kleinbedrijf diensten aan op de volgende werkterreinen binnen de Professional organizing:

 

-Werkplek organizing

-Timemanagement organizing

-Financieel organizing

 

Daarnaast levert Hanneke aan zzp’ers, werkgevers en/of werknemers van het kleinbedrijf de dienst:

 

-Budgetcoaching

 

Op de site vindt u per werkterrein meer informatie over de specifieke diensten die Hanneke u kan bieden.

 

WERKWIJZE

-U neemt contact op met Hanneke van Den Hoed Organizing

-Hanneke stuurt u een of meerdere vragenlijst(en) die u ingevuld terug stuurt

-Na ontvangst van de vragenlijst maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is bij voorkeur op de plek waar de begeleiding of coaching van Hanneke gewenst is zodat er een goede inventarisatie kan worden gemaakt van de probleemsituatie. Soms is het nodig of gewenst met alle betrokkenen (apart) een gesprek te voeren

-Na het intakegesprek stuurt Hanneke u een offerte

-We maken de eerste vervolgafspraken

-We gaan aan het werk om uw doelen te bereiken

 

SERVICE

Nadat het begeleidings- of coachingstraject is afgerond mag u altijd nog contact met Hanneke opnemen in het geval u nog enkele vragen heeft. Dit is geheel kosteloos.

 Mocht blijken dat er na langere tijd toch weer behoefte is aan meer begeleiding of coaching dan maken we indien u dat wenst nog een keer een afspraak. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

 

VOOR WERKGEVERS EN ONDERNEMERS

Graag wijs ik u op de resultaten van onderstaand onderzoek:


WERKDRUK EN ZIEKTEVERZUIM DALEN DOOR INZET PROFESSIONAL ORGANIZER


Het onderzoek werd in 2013-2014 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Research @Evolve onder ruim 50 zakelijke klanten van leden van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging Van Professional Organizers) . Allen werden individueel begeleid door de Professional organizer. Door de kleine onderzoeksgroep zijn de uitkomsten van het onderzoek indicatief van aard. Het onderzoek geeft zeker wel een goed beeld van de effecten van Professional Organizing.


Klanten werd gevraagd om voorafgaand aan de begeleiding door de organizer een nulmeting in te vullen. Er werd onder andere gevraagd naar werkdruk, stress, mate van georganiseerdheid op de fysieke en digitale werkplek, planning en overwerk. Kort na afloop van de begeleiding kregen de deelnemers nogmaals een vragenlijst voorgelegd met dezelfde vragen en vragen over het resultaat van de begeleiding. Een half jaar later werd de vragenlijst nogmaals voorgelegd om te onderzoeken of de resultaten beklijven.


De resultaten van het onderzoek laten zien dat de respondenten na de begeleiding door een Professional organizer hun werkplek een stuk beter georganiseerd hebben. Deelnemers geven aan dat ze efficiënter en slimmer hebben leren werken en meer overzicht hebben. Ze werken bovendien minder over en ervaren minder werkdruk. Ook het ziekteverzuim blijkt met 20% te zijn afgenomen.


Na een half jaar zijn de gemelde resultaten nog steeds positief. Ze lijken echter wel iets af te nemen ten opzichte van de meting vlak na afloop. Een teken dat het een goed idee is om terugkomsessie(s) met een Professional organizer in te plannen, zodat de verworven vaardigheden en inzichten opgefrist worden. Uitzondering hierbij waren de planningsvaardigheden. Deze bleken er na een half jaar zelfs op vooruit gegaan te zijn.


Na afloop van de begeleiding gaven de deelnemers aan dat zij de begeleiding door de Professional organizer zinvol vonden (84%) en tevreden tot zeer tevreden te zijn over de gebruikte methodes (87%). Het algemene rapportcijfer voor de begeleiding door een Professional organizer was hoog: 73% gaf een 8 of hoger De begeleiding door een Professional organizer wordt dus zeer gewaardeerd.


OOK DE ARTIKELEN HIERONDER ZIJN VOOR U ALS WERKGEVER OF ONDERNEMER INTERESSANT: 


PERSBERICHT: Minder verzuim na begeleiding door Professional organizer pdf

PERSBERICHT: Ondernemer heeft baat bij begeleiding door Professional organizer pdf

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn