Den Hoed Organizing
Professional organizer, opruimcoach & budgetcoach 

Den Hoed Organizing Tarieven en pakketten voor particulieren | Tarieven zakelijk 

Den Hoed Organizing Professional organizer via de WMO ZIN of PGB

Tarieven en pakketten voor particulieren 

Pakketten

*VOORDELIG PAKKET BASIS VOOR PARTICULIEREN

Intakegesprek en zes uur begeleid opruimen/coaching voor €399,00 (inclusief btw, kleine organizing materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email. (Reiskosten worden apart in rekening gebracht) 


*VOORDELIG PAKKET PLUS VOOR PARTICULIEREN

Intakegesprek en negen uur begeleid opruimen/coaching voor €779,00 (inclusief btw, kleine organizing materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email. (Reiskosten worden apart in rekening gebracht) 


*VOORDELIG PAKKET COMPLEET VOOR PARTICULIEREN

Intakegesprek en achttien uur begeleid opruimen/coaching voor €1.149,00 (inclusief btw, kleine organizing materialen, tussentijds de mogelijkheid tot contact via telefoon of email. (Reiskosten worden apart in rekening gebracht) 


PARTICULIERE TARIEVEN OP UURBASIS                     

Btw 21%                                                                 Inclusief  btw      Exclusief btw

Intakegesprek                                                         € 69,95                € 57,81

Uurtarief voor particulieren                                    € 69,95                € 57,81 

Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht indien daarna minimaal zes uur aan diensten wordt afgenomen.  

Bij langdurige begeleiding/coaching of grote opdrachten is een offerte op maat mogelijk. Informeert u hiernaar via het contactformulier.

Een afspraak die binnen 48 uur voor aanvang wordt afgezegd wordt in geheel in rekening gebracht. Zegt u op tijd af dan wordt een nieuwe afspraak gepland.


Tarieven zakelijk 

Btw 21%                                                                 Inclusief  btw       Exclusief btw

Intakegesprek zakelijk                                           € 119,79               € 99,00

Uurtarief zakelijk klanten                                       € 119,79               € 99,00 

Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht indien daarna minimaal zes uur aan diensten wordt afgenomen. 

Bij langdurige begeleiding/coaching of maatwerk-trajecten voor meerdere werknemers is een offerte op maat mogelijk. Informeert u hiernaar via het contactformulier.

Een afspraak die binnen 48 uur voor aanvang wordt afgezegd wordt in geheel in rekening gebracht. Zegt u op tijd af dan wordt een nieuwe afspraak gepland.


Reiskosten per kilometer (o.b.v. Google Maps)       €  0,28                  €  0,23

Gebruik Westerscheldetunnel per afspraak             €  8,47                  €  7,00

Kosten voor het gebruik van de Westerscheldetunnel worden altijd in rekening gebracht. Ook indien er daarna minimaal zes uur aan diensten wordt afgenomen.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Er zijn geen kosten verbonden aan de reistijd. Mocht Den Hoed Organizing door onverhoopte vertraging onderweg te laat op de afspraak komen dan wordt er langer doorgewerkt of wordt deze gemiste tijd op een in overleg te bepalen moment ingehaald.

 

Indien er t.b.v. de te leveren diensten meer intakegesprekken moeten worden gevoerd met meerdere betrokkenen dan is alleen het eerste intakegesprek kosteloos (indien er daarna minimaal zes uur aan diensten wordt afgenomen).


Een vervolgafspraak duurt standaard drie uur. In overleg kunnen vervolgafspraken van kortere of langere duur worden gemaakt.Den Hoed Organizing Professional organizer via wmo zin of pgb

Als u een WMO indicatie heeft voor begeleiding individueel, of overweegt deze aan te vragen, dan is het soms mogelijk hiermee een professional organizer te bekostigen. Dit kan zowel via WMO ZIN (zorg in natura) als WMO PGB (persoonsgebonden budget). Neemt u contact op als u hierover meer wilt weten.

 

WAT IS BEGELEIDING INDIVIDUEEL?

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van u als cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden en handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen en/of corrigeren van gedrag ten gevolgen van diverse problematiek. Ook kan het gaan om oefenen met aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

 

Kijk voor het aanvragen van een indicatie en voor nadere informatie op de website van uw gemeente (WMO-loket), belangenvereniging voor PGB-houders Per Saldo en de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 

Als er al een indicatie is informeren we samen vooraf bij het zorgkantoor of bij uw gemeente of de voorgenomen organizing werkzaamheden, gericht op (het ondersteunen bij de) structurering van uw huishouden en administratie, inderdaad vanuit de WMO betaald kunnen worden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn